Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

V našem internetovém obchodě ARMY- STORE.net respektujeme právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy - vrácení zboží do 14 dnů.

a) V případě, že jste spotřebitel, máte právo podle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. 

 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží, končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, je brán jako poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den čtrnáctidenní (14) lhůty
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, dodavatel si však vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu, které budou individuálně posouzeny
 • Dodavatel vrátí kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet kupujícího

b) Zboží nám můžete vrátit přepravní službou na své vlastní náklady na adresu Army Defence Trade s.r.o, Česká 282, 664 31(ne na dobírku!!!!)

 • Zboží zasílejte ve vlastním zájmu pečlivě zabalené jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo poškození zásilky si ho budete moci s podacím lístkem na poště  snadno reklamovat).
 • Zásilka se zbožím musí obsahovat originál faktury (daňového dokladu) a vyplněný průvodní FORMULÁŘ Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy - ke stažení zde.

   

c) Možnost vrácení zboží se nevztahuje na:

 • spotřební materiál (lana, podpalovače, apod.)
 • zboží, které není obvykle skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka
 • zboží, které vykazuje vadu (v tom případě je nutné postupovat dle reklamačního řádu)
 • tiskoviny, manuály, předpisy, zapalovače, knihy a jiné podobné zboží
 • zboží bez příslušenství
 • jednotlivé zboží z akcí, kde je snížení ceny jedné položky podmíněno nákupem dalšího zboží (vrátit lze pouze celou skupinu zboží)  

d) V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.