A-TACS Camo - Armyshop Brno

a-tacs

Jak známo v mnoha zónách válečných konfliktů světa operují nejen vojáci, ale také policisté a příslušníci speciálních jednotek, kteří zde bývají nasazováni v relativně krátkém čase, proto můžeme s hrdostí prohlásit, že maskovací vzor A-TACS Camo si v kategorii výstroje pro rychlé nasazení získal renomé nejspolehlivějšího ochranného a maskovacího systému na světě. Vzory A-TACS Camo jsou navrhovány s cílem zajistit maximální účinnost v co nejširším rámci globálních operačních prostředí. Jednoduše řečeno nevyvíjíme univerzální vzory pro všechna prostředí, ale zaměřujeme se na jejich funkčnost přizpůsobenou konkrétním klimatickým zónám, ať už se jedná o oděv do městského prostředí, pouště nebo zalesněných oblastí mírného klimatického pásma.

Prohlédnout nabídku zboží


I když se jedná o digitální potisky, nepoužíváme žádné čtvercové, obdelníkové či jiné v přírodě se nevyskytující pixelové geometrické tvary, které nejsou schopny plně napodobovat tvary a stínování ve většině operačních prostorů, zejména pokud jsou pozorovány skrze optické přístroje. Omezené využití přirozených barev a pravoúhlé tvary mohou protivníkovi naopak usnadnit odhalení. Kromě toho malé a často se opakující digitální či fraktální geometrické vzorce mají tendenci vyvolávat vizuální efekt skvrn, které mohou rovněž vést k prozrazení, zejména při pohledu z dálky. Maskovací vzory A-TACS Camo tyto zásadní problémy řeší třemi způsoby:

ZACHOVÁNÍM REALITY

Nepřirozené čtvercové pixely jsme nahradili pixely organickými. Prostřednictvím námi vyvinutého procesu, jehož patentní řízení právě probíhá, jsme vytvořili paletu přirozených barev s digitálně zpracovanými vzorky, které byly vyfotografovány v přírodě a pečlivě nasvětleny. Vzor se pak generuje na bázi matematického algoritmu, který zapisuje organicky tvarované pixely pro konkrétní barevné informace. Proto má výsledný potisk, byť je stále zpracován digitálně, mnohem organičtější vzhled.

SYSTÉMEM “VZORŮ VE VZORECH”

Našim jedinečným řešením je system využívající mikro vzory k vytvoření větších a více zřetelných tvarů bez svislé a vodorovné orientace, takže tento „vzor ve vzoru“ účinně deformuje siluetu člověka i na velké vzdálenosti, čímž snižuje demaskující účinek daleko více než je tomu u nynějších vzorů.

MIXÁŽÍ A SPLÝVÁNÍM BAREV

Rozšířením rozsahu barev v odstínech jsme vytvořili mnohem lepší systém maskování. Maskovací vzory A-TACS Camo využívají mnohem širší škály přirozených, vzájemně pomísených a překrývajích se barev, jenž dávají oděvu mnohem přirozenější vzhled.

 

A-TACS FG Camo

A-TACS FG (Foliage/Green) Camo využívá četné množství odstínů zelené barvy, jejich vzorky byly odebrány přímo z různých lesnatých a přechodných terénů, v kombinacích s různými odstíny zemského povrchu. Vzor A-TACS FG Camo je určen do různých prostředí mírného pásma. Tyto produkty v našem e-shopu naleznete zde.

A-TACS AU Camo

Vzor A-TACS AU (Arid/Urban) Camo (do pouště a měst) je zpracován na bázi organických pixelů v mikro vzorech, které se zde seskupují do větších lépe definovaných “makro” tvarů, aby vytvářely ještě větší a lépe definovatelné vzory. Větší vzory společně se strategicky rozmístěnými prvky stínování uvnitř makro vzoru pomáhají při pohledu z dálky vyvolat jedinečný 3D efekt. Tyto produkty v našem e-shopu naleznete zde.

 

A-TACS LE Camo

Jedná se o nejnovější maskovací vzor z naší kolekce, který byl, jak již samotný název napovídá, vyvinut pro příslušníky policejních složek. Tento vzor kombinuje různé odstíny šedé, modré a černé barvy, a rovněž vychází z našeho patentu “organických pixelů”, který firma DCS vyvinula pro svůj původní vzor A-TACS AU Camo. Vzor A-TACS LE rovněž zahrnuje spoustu tvarů zpracovaných v různých úhlech na základě fotografických vzorků z městských prostředí, jež efektivně využívají vyvážených kombinací světla a stínů, aby vytvořily jedinečný vzor s mírným vodorovným zvýrazněním. Kromě toho vzor A-TACS LE Camo je uzpůsoben pro různé kombinace oděvních či jiných výstrojních součástek v černém nebo modré provedení, aby se policejní složky jednotlivých měst mohly lépe postupně vybavit podle místních podmínek a konkrétních potřeb a současně si zachovat funkční stejnokroje v jednotném vzhledu.  Tyto produkty v našem e-shopu naleznete zde.

ODOLNOST PROTI SENZORŮM INFRAČERVENÉHO SVĚTLA

Většina podkladových materialů, jak u vzorů A-TACS AU i A-TACS FG Camo, je zhotovena, aby odolávaly senzorům infračerveného světla (NIR compliant).

SOULAD S BERRYHO DODATKEM

Na vzory A-TACS AU a A-TACS FG Camo se vztahuje Berryho dodatek, což znamená, že jsou zhotoveny a tištěny ve Spojených státech amerických a jejich prodej se realizuje výhradně prostřednictvím společnosti Schott Fabrics.

OCHRANA PROTI PLAMENI

Cestou partnerství s firmami TenCate a Schott Fabrics a také v rámci iniciativy na ochranu našich sil bylo docíleno, že obě verze maskovacích vzorů, tj. A-TACS AU a A-TACS FG Camo, jsou dostupné v tkaninách řady TenCate s nehořlavou úpravou.

PROJEKT KOMPLETNÍHO MASKOVÁNÍ

Již od prvopočátku je cílem našeho úsilí poskytnout uživateli našich produktů kompletní ochranu a maskování, a to od hlavy až k patě. Na projektu pod názvem Total Concealment Solution (řešení kompletního maskování), zaměřeného na realizaci těchto myšlenek a jejich uvedení na trh, pracujeme nepřetržitě tak, aby nebyly maskováním plně pokryty pouze oděvní součástky, ale také povrch výzbroje, obuvi a dalšího příslušenství.

 

Fotografie a text byl přeložen na základě souhlasu firmy Schott Performance Fabrics, Inc. Text a fotografie jsou chráněny speciálními znaky proti kopírování. Všechna práva vyhrazena Mgr. Martina Krkošková!