Komunitní centrum pro válečné veterány v Brně

Komunitní centrum pro válečné veterány v sobě zaštiťuje mnoho aspektů pomoci, integrace, osvěty i zábavy nejen pro válečné veterány, jejich rodiny a pozůstalé, ale i pro širokou veřejnost. 

 

 

Centrum funguje jako klasické komunitní prostředí

Kromě volnočasových aktivit a přátelských posezení veteránů centrum funguje i jako kulturně vzdělávací prostor, kde probíhají školení, workshopy, diskuze, kurzy nebo například výstavy. Centrum tak poučnou a zábavnou formou učí novým dovednostem a rozšiřuje povědomí o historii. Cílem těchto akcí je nejen informování společnosti, ale také podpora bývalých vojáků v dalším studiu. Centrum dále organizuje pravidelná zasedání spolků, mezinárodní setkání a oslavy významných jubilují a událostí aj.

 

Kooperace s institucemi

Činnost komunitního centra se však neomezuje pouze na prostor domácího zázemí a pravidelně se pořádají akce ve školkách, školách, na univerzitách nebo dokonce ve spolupráci se státní správou. Většinou se jedná o nejrůznější soutěže, přednášky, výuku branné výchovy či střelby apod.

 

Sociální a psychologická podpora

Jedním z nejdůležitějších cílů je pomoc veteránům s opětovným začleněním do společnosti a pracovního procesu. V případě posttraumatických zážitků z misí, ale i v jiných náročných životních situacích je zde veteránům a jejich blízkým poskytnuta psychologická poradna. Veteráni zde získají také informace o dalších benefitech, které mohou uplatňovat například ve zdravotnictví či službách.

 

Zajímavé projekty

Komunitní centrum pro válečné veterány Brno se aktivně podílí na řadě projektů. Jedná se například o projekt Najdi svého veterána, rozsáhlý dokumentární počin Post Bellum nebo výcvikové školení Branná připravenost, které je určeno žákům. Podívejte se na jejich web.

 

Kdo je vlastně válečným veteránem?

Dle zákona je to občan, který od roku 1945 nepřetržitě alespoň 30 dní sloužil v místě ozbrojeného konfliktu nebo v mírových operacích. Existuje však mnoho výjimek, proto je pro získání statusu válečného veterána směrodatné osvědčení vydané Ministerstvem obrany. Jak již bylo však řečeno, komunitní centrum není určené jen válečným veteránům a jejich rodinám, ale nejširší veřejnosti, která má zájem o historii, národní uvědomění, vzdělávání v oblasti vojenství nebo se jen chce zapojit do společenského dění ve svém okolí.