Jak vybrat a správně používat kapesní ohřívače?

osnova

Kapesní ohřívače jsou neocenitelným pomocníkem při pobytu v přírodě, zvláště v chladnějším období roku. Existuje jich však více odlišných typů, kde každý typ má svá specifika použití, různé doby výhřevnosti a podobně. Proto se na následujících řádcích budeme věnovat jejich rozdělení a hlavně použití, na které se nás často ptáte.ohrivac-rukou

 

Kapesní ohřívače dělíme podle několika kritérií:

Podle počtu použití:

 • jednorázové (po použití je již ohřívač k nepotřebě)
 • pro opakované použití (lze využít opakovaně)

Podle principu vytváření tepla:

 • chemické (teplo se vytváří v důsledku započaté chemické reakce)
 • s přímým spalováním náplně (ohřívače využívají k provozu paliva)

Kapesní ohřívače Kapesní uhlíkový ohřívačKapesní ohřívače Úhlíkové tyčinky k uhlíkovému ohřívači

Benzínový kapesní ohřívač

Zřejmě nejdostupnější typ ohřívače na trhu. Skládá se z nádobky, která se plní technickým benzínem či benzínem do zapalovačů, „punčoškou“, což je titanová síťka a horní krytky s ventilací. Celý ohřívač je povětšinou dodáván s krycí textilovou punčoškou.
Ohřívač funguje na principu spalování výparů benzínu na povrchu nažhavené „punčošky“. Výhodou ohřívače je snadná dostupnost, nevýhodou určitá praxe ve správné iniciaci ohřívače a možnost zanesení „punčošky“.

Několik rad, jak správně použít benzínový ohřívač:

 • důležité je správné naplnění nádobky benzínem. Po naplnění musíme nádobku otočit a nechat přebytečnou náplň odkapat, aby nedošlo k nebezpečí zápachu a vzplanutí přebytečné náplně, která by vytekla při nahnutí nádobky.
 • pro uvedení do provozu používejte zásadně plynový zapalovač, v žádném případě nepoužívejte zápalky (zanese se planžeta a ohřívač se stane nepoužitelným)
 • noste u sebe vždy náhradní spirálku pro případ, že se stará spirálka zanese a přestane fungovat
 • pokud je nádobka s benzínem promrzlá, je vhodné ji před použitím opatrně nahřát, či na chvíli schovat pod oděv
 • benzínový ohřívač pracuje nespolehlivě při nižších teplotách, kdy dochází ke špatnému odpařování benzínových par

clovek-kapesni-ohrivac


Návod na použití benzinového kapesního ohřívače:

1. Naplnit nádobku technickým benzínem či benzínem do zapalovačů. Dbát na její správné naplnění (viz výše).
2. Nasadit spirálku.
3. Před nažhavením spirálky se ujistěte, zda je dobře usazená na těle nádobky.
4. Síťku nažhavit zapalovačem až začne rudě žhnout. (Při prvním použití dochází k vypalování, které provází silný zápach, proto dbejte na dobře větraný prostor.)
5. Na nádobku se spirálkou nasaďte krytku s ventilací.
6. Celek vložte do textilového obalu dodávaného spolu s ohřívačem.
7. Přerušit činnost ohřívače lze sundáním spirálky, ovšem za použití vhodných prostředku, protože spirálka je samozřejmě nažhavená.  

V naší nabídce doporučujeme:

Kapesní benzínový ohřívač

Kapesní ohřívače Kapesní benzínový ohřívač

Gelový kapesní ohřívač

Jedná se o sáček naplněný octanem sodným, vodou a s plíškem povětšinou kruhového tvaru. Aktivuje se prohnutím plíšku, kdy se nastartuje chemická reakce, při které vzniká teplo. Při této reakci se obsah sáčku převede ze skupenství kapalného do skupenství pevného. Znovu jej můžeme připravit k použití tím, že jej cca na deset minut převaříme ve vodě. Doba takovéto recyklace se pohybuje v řádech stovek použití, de facto do doby, než zničíme obal ohřívače, či přelomíme plíšek uvnitř ohřívače.

Výhody gelového kapesního ohřívače:

 • snadná manipulace
 • snadná dostupnost
 • okamžitý nástup reakce v době několika vteřin

Nevýhody gelového kapesního ohřívače:

 • krátká doba výhřevnosti – řádově půl hodiny až hodiny v závislosti na teplotě okolního prostředí
 • po opotřebení může docházet ke spouštění reakce při sebemenším kontaktu
 • proces reakce již nejde podle potřeby přerušit   

Několik rad pro použití gelového ohřívače:

 • při opětovné reaktivaci ve vařící vodě dbejte, aby byl obsah sáčku opravdu důkladně zkapalněný. I malá část nezkapalněného roztoku octanu sodného přivede sáček po ochlazení k opětovné automatické reakci  

V naší nabídce doporučujeme:

Kapesní gelový ohřívač

Kapesní ohřívače Kapesní gelový ohřívač
 

Kapesní ohřívač na uhlíkové tyčinky

Kapesní uhlíkový ohřívač funguje na principu doutnajícího uhlíku v kovovém pouzdře. Skládá se z kovové krabičky, která je uvnitř vystlaná nehořlavým materiálem pro umístění uhlíkové tyčinky a vnějšího textilového návleku. Samotná aplikace je jednoduchá – zapálíme tyčinku z jedné, či obou stran (v závislosti na požadované době výhřevnosti – cca 4 hodiny jedna strana, cca 2 hodiny obě strany), vložíme ji do krabičky, tu zavřeme a celek vložíme do textilového obalu.
Nevýhodou je potřeba dobrého uložení uhlíkových tyčinek, aby nedošlo k jejich rozlámání před použitím v ohřívači a také nemožnost otevření pouzdra půl hodiny po iniciaci, kdy by tak došlo k přerušení hoření a často i nestejnoměrnému hoření uhlíku a s tím spojené nestejnoměrné výhřevnosti ohřívače.

Několik rad pro použití:

 • Po použití ohřívače dbejte na správné odstranění vyhořelého uhlíku, aby nedošlo k neúmyslnému založení požáru v případě, že by byl popel ještě horký.
 • I po použití ohřívač mírně čpí, je proto dobré mít pro přepravu uzavíratelný a neprodyšný obal.

V naší nabídce doporučujeme:

Kapesní uhlíkový ohřívač

Kapesní ohřívače Kapesní uhlíkový ohřívač

 

Kompletní nabídku ohřívačů naleznete zde.