Jak vybrat vojenský bajonet

První dochovaná zmínka o bajonetu čili také jinak bodáku pochází z Francie ze 17.století. Jedná se bodnou zbraň, která se nejprve vkládala přímo do hlavně. Tato metoda však nebyla optimální, protože při manipulaci velmi často bajonet vypadával a ztratil tím svou funkci. 

Později se začaly vyrábět Tulejové bajonety, u kterých se využívala tzv. “bajonetová objímka”, jenž se jako forma uzávěru používá až do dnešní doby. Tulejové bajonety byly využívány již od roku 1678 především ve Francii a Anglie. Od roku 1689 je již používala většina Evropy. 

 https://cdn.myshoptet.com/usr/www.army-store.net/user/shop/big/6074_bodak-mil-tec-rakousko-steyr-m95-s-pouzdrem-repro-s-patinou.jpg?5d9d74df

Základní rozdělení

Bajonety se v historii dělili na ty, které byly určené pro mužstvo a ty, které využívali poddůstojníci. Poddůstojnické byly upravené tak, aby na ně bylo možno zavěsit střapení. Podle provedení se rozlišovali mírové a vojenské, což se odráželo i na způsobu jejich použití.

Dále se dělili na náhradní, vycházkové a bajonety pro vojenské gážisty, což byli dozorčí vojenských věznic. Samozřejmě je odlišovali i výrobcem, zemí ze které pocházeli a celkovým provedením, včetně možnosti použití na určité typy zbraní. 

 

Používané materiály

Nejčastějším materiálem používaným k výrobě vojenských bajonetů je ocel. Jedná se o nejlepší a nejhouževnatější materiál. Je však velmi důležité aby i ocel byla dostatečně kvalitní a splňovala velmi přísná kritéria na vlastnosti. Neméně důležitý je i způsob zpracování oceli a povrchová úprava. Využívané druhy ocelí se od sebe liší především tím, k čemu bude konečný výrobek použit a jaké jsou jeho základní vlastnosti, které by měl splňovat. 

 

Výběr bajonetu podle využití

V současné době je možné si pořídit mnoho rozličných typů, druhů i zpracování. Prvním důležitým aspektem je využití. Tedy zda chcete vojenský bajonet jen na výstavu nebo zda chcete historickou repliku na rekonstrukce historických bitev. Samozřejmě též velmi záleží na typu zbraně, které které by měl být kompatibilní.

 

Armádní bajonetové nože 

V případě výběru nože bajonetového typu, u kterých jsou nejčastější rozlišení dle armád, které je používali jsou dnes k dispozici především funkční repliky z řad Ruské, Španělské, Švýcarské a Britské armády. Většina těchto replik využívá buď přesné historické záznamy nebo přímo původní nákresy. Zpracovány jsou v nejvyšší možné kvalitě, co do vlastností použitých materiálů, tak i nejmodernějších způsobů zpracování. 

 

Prohlédnout bajonety v nabídce e-shopu >>