Kam zajít na airsoft a jak s ním začít?

Airsoft je velmi oblíbený druh sportovní činnosti, který je vhodný pro příznivce akčních sportů všech věkových kategorií, a to bez ohledu na pohlaví. Airsoft má mnoho podob a záleží na každém konkrétním hráči pro jaké jeho pojetí se rozhodne. Jak se airsoft hraje? Jaké je potřebné vybavení a kde si nejlépe zahrát, tak přesně to se dočtete na následujících řádcích, kde Vám budou zároveň představeny známé airsoftové kluby.

 

Jak začít s airsoftem?

S airsoftem můžete začít v každém věku. Možností je hned několik. Můžete si zahrát s partou přátel na nějakém oblíbeném místě či se můžete zapojit přímo do nějakého airsoftového klubu. Záleží čistě jen na Vás, pro jakou variantu se rozhodnete. Sportovní kluby pořádají nejrůznější akce, které mohou napodobovat i různé akce a zásahy profesionálních jednotek. Účastnit se takové bitvy může být přeci zábava a obrovský zážitek. 

 

Základy hry

Airsoft Vás zaujal, ale stále nevíte, jak se hraje? Je to jednoduché! Každý hráč je vybaven zbraní, dle svého výběru a předem stanovených pravidel, která obsahuje zásobník s lehkými platovými kuličkami, jež jsou menších rozměrů. Při výběru zbraně je důležité dbát na to, aby nebyly porušeny platné právní předpisy, za jejichž porušení by Vám hrozil postih. Airsoftové zbraně mohou být rovněž plynové, což znamená, že kulička je poháněna plynem, ale také i elektrické. Výběr zbraní pro airsoft je velice pestrý a vybere si tak zaručeně každý. Cílem hry je samozřejmě zasáhnutí protivníka. 

Cílem hry je splnění určeného úkolu. Může se jednat například o získání vlajky, záchrannou misi, obsazení objektu či zničení soupeřova týmu. Kromě střelných zbraní s kuličkami je možné použít i nejrůznější imitace výbušnin, na jejichž použití se hráči dohodnou.

Hráči airsoftu musí dodržovat i určitá pravidla, mezi která patří zásady ochrany zdraví. V první řadě musí být každý hráč vybaven ochrannými brýlemi, a to z toho důvodu, aby nedošlo ke zranění očí. Dále je vhodné mít i ochranný oděv, ve většině případů se používají nejrůznější typy maskovacího obočí. 

 

Míst, kde si lze airsoft zahrát je dostatek

Vhodné místo pro hraní airsoftu naleznete prakticky v každém větším městě. Dobrou volbou je také se poohlédnout po nějakém airsoftovém klubu. Existují i nejrůznější volnočasová centra a speciální skupiny, které se tímto druhem sportu zabývají:

 

PADAS

PADAS je volnočasové a sportovní centrum, které sídlí ve Frýdku-Místku. Kromě jiného se rovněž zabývají airsoftem a do svých řad přijímají členy různých věkových kategorií. Můžete se tak zde zúčastnit různých výcvikových aktivit, kurzů, seminářů či si vyzkoušíte nejrůznější typy střelby. Dále se můžete zúčastnit různých akcí a závodů.

 

ASSP - Skupina speciálního průzkumu

Tato airsoftová skupina se zabývá speciálním průzkumem. Inspiruje se řadou nejrůznějších institucí, jako je PČR či AČR. Tato skupina svým členům nabízí získání teoretických i praktických znalostí z taktické i střelecké přípravy. Samozřejmě se zaměřují i na průzkumnou činnost. Skupina působí ve Středočeském kraji a přijímá členy starší 18-ti let. 

 

Task Force 7X

Jedná se o airsoftový tým z Liberce. Je to jakási fiktivní mezinárodní úderná jednotka, jež se složena ze členů elitních jednotek. Zabývá se bojem s terorismem, bezprávím a bojuje rovněž proti nepřátelům západních států. Skupina přijímá nové členy starší 18-ti let.

Czech Amateur AirSoft

Skupina příznivců airsoftového sportu, která nenapodobuje žádnou reálnou jednotku. Jejich působnost je celorepubliková. Airsoft pojali jako skutečnou zábavu a samozřejmě se zúčastňují nejrůznějších akcí. Za určitých podmínek přijímají zájemce od 15-ti let.