Vojenské hodnosti v ČR

Vojenské hodnosti značí postavení, odpovědnost a pravomoci vojáků v armádní hierarchii. Nadřízenost se určuje dle vojenské hodnosti, v případě totožné hodnosti také dle služebního stáří. Získání vyšší vojenské hodnosti se nazývá povýšení, odebrání hodnosti naopak degradace.

Podívejte se na vojenské hodnosti armády České republiky, které jsme pro vás seřadili vzestupně a rozřadili je dle oficiální klasifikace do takzvaných sborů. Nižší hodnosti jsou dnes používány pouze u aktivních záloh


sbor mužstvo
        vojín (voj.)
        svobodník (svob.)
sbor poddůstojníci
        desátník (des.)
        četař (čet.)
        rotný (rtn.)
sbor praporčíků
        rotmistr (rtm.)
        nadrotmistr (nrtm.)
        praporčík (prap.)
        nadpraporčík (nprap.)
        štábní praporčík (šprap.)
sbor nižších důstojníků
        poručík (por.)
        nadporučík (npor.)
        kapitán (kpt.)
sbor vyšších důstojníků
        major (mjr.)
        podplukovník (pplk.)
        plukovník (plk.)
sbor generálů
        brigádní generál (brig.gen.)
        generálmajor (genmjr.)
        generálporučík (genpor.)
        armádní generál (arm.gen.)
 

 

Jak vypadají vojenské hodnosti? Podívejte se níže na obrázky níže.

 

 

Hodnosti - generálmajor


OF-7

Hodnosti - generálporučík


OF-8

Hodnosti - armádní generál


OF-9
 
  generálmajor generálporučík armádní generál