Rozhovor s Jiřím Hynkem z AOBP

Dnes tu máme o něco delší, ale o to výživnější rozhovor. Bavili jsme se o organizaci AOBP, jak jsou na tom výrobci zbraní, proč by měl stát investovat do obrany, proč by se nemělo omezovat držení zbraně a nakonec jsme otevřeli dominanci Czechoslovak Group.

 

Dobrý den, pane Hynku, mohl byste našim čtenářům představit AOBP?

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, jak zní náš oficiální název, je sdružení firem, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingovými službami s obrannou a bezpečnostní technikou a materiálem. V současné době máme více než 120 členů z celé řady oborů. Kromě klasické vojenské výroby u nás najdete mimo jiné dodavatele hasičského vybavení, chemické a biologické ochrany, firmy z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, protipovodňové ochrany, ochrany kritické infrastruktury, bezpilotních prostředků, robotiky a dalších oborů.

aobp(1)

Jaký je cíl vaší organizace?

Posláním naší organizace je „Podílet se na vytváření optimálních podmínek pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod a marketingové služby s obrannou a bezpečnostní technikou a materiálem.“ Takto to stojí psáno v našich stanovách. Znamená to hodně rozličné práce, která se dá rozdělit na domácí trh a zahraničí. Hlavním posláním obranného průmyslu je být nedílnou a důležitou částí národní obranyschopnosti. Veškerá naše činnost v tuzemsku je směřována k naplnění tohoto cíle. V zahraničí zase děláme vše pro růst našeho exportu vojenského materiálu a duálních technologií.

 

Můžete vyjmenovat některé z vašich významných členů?

Všichni naši členové jsou významní a bylo by nefér vyjmenovat pouze některé. Někteří jsou významní svou velikostí, jiní zajímavým produktem, další svým férovým přístupem k zákazníkům. Seznam všech našich členů lze nalézt na našich webových stránkách www.aobp.cz. Kromě toho zde lze nalézt i katalog výrobků českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Většina naší členské základny je z kategorie malých a středních podniků s vysokým podílem vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Najdeme u nás podniky, kde má 80% zaměstnanců vysokoškolské nebo doktorské vzdělání. To v jiných oborech nebývá obvyklé.

 

Co si myslíte o omezování investic do obrany ČR? Vnímáte jako bezpečností problém, že dlouhodobě nejsme schopni investovat nastavený 2,2% HDP do armády?

Investice do vlastní obrany jsou dlouhodobě pod hranicí schopnosti se bránit. Chováme se jako obyvatel domu, kterému chybí na dveřích zámek a odmítá si koupit nový. Jednou se může divit, že se mu někdo vloupal do baráku a vykradl ho. Doufám, že je ještě za pět minut dvanáct na to, abychom se v oblasti obrany začali chovat zodpovědně. Dvě procenta HDP na obranu by mělo být minimum, co můžeme pro vlastní bezpečnost udělat. Jsem přesvědčen, že minimální výdaje na obranu mají být stanoveny zákonem a nemají být závislé na vůli politiků.

 aobp(3)

Jak byste občanům vysvětlil zvyšující se výdaje na armádu v době COVID krize, kdy se investuje do zdravotnictví a podpory živnostníků a firem?

Ve Vaší otázce nalézám poněkud rozpor. Do zdravotnictví a podpory živnostníků a firem se ve skutečnosti neinvestuje. To, že se z daní obyvatel České republiky utrácí horentní sumy za testy, ochranné prostředky, léčbu či kompenzace za nemožnost podnikat, je nutné zlo, nikoliv investice. Utracené státní peníze během covidové pandemie budou jednou muset jednou naši občané zaplatit. Třeba tím, že se jim znehodnotí úspory, nebude na důchody, zhorší se zdravotní péče a úroveň školství. Také se to může negativně odrazit v bezpečnosti občanů. Investice je úplně něco jiného než bohapusté utrácení. Navíc zavírání podniků, nechávání lidí doma a snaha kompenzovat jim ušlé výdělky je demoralizující. Mnohem lépe by vláda udělala, kdyby místo peněz lidem dávala práci. Státní investice do infrastruktury, obrany, bezpečnosti či moderních technologií je cesta, jak zajistit práci pro naše občany a zároveň zajistit to, co je úkolem každého státu. Z tohoto pohledu je zvyšování výdajů na obranu rozumnou investicí. Samozřejmě za předpokladu, že navýšené prostředky se vydají za novou techniku a bude se nakupovat od domácích výrobců.

 aobp(4)

Jak si stojí výroba vojenské techniky v ČR? Dokážeme přinášet na trh inovace? Je něco, co vás potěšilo?
Růst našeho vývozu ukazuje, že české firmy mají vysokou schopnosti inovovat. Za posledních patnáct let vzrostl náš export vojenského materiálu desetkrát. Částečně je to dáno tím, že se bezpečnostní situace ve světě neustále zhoršuje, čímž se zvětšuje poptávka. Avšak hlavním důvodem je to, že se u nás vyrábí kvalitní zboží na špičkové technické úrovni. Těší mě hlavně to, jak se neustále objevuji další firmy, které mají dobrý nápad a zajímavý produkt. Převážně jde o výrobky s vysokou přidanou hodnotou, které by se mohly v zahraničí dobře uplatnit.

 

Jak si myslíte, že zpomalený ekonomický růst ovlivní export vojenské techniky?

Na rozdíl od řady jiných odvětví nedošlo v obranném průmyslu příliš k propadu výroby. Dokonce některé výrobní podniky jsou na celý letošní rok vyprodány. Američané po zvolení prezidenta Bidena začali až hystericky nakupovat zbraně a střelivo, což se promítlo na nárůstu poptávky. Na druhou stranu ty firmy, které kromě zbrojní výroby produkují díly pro automobily či civilní letadla, propad výroby citelně pocítily. Navíc se horko těžko daří udržet výrobu v chodu s ohledem na nárůsty jak covidem nakažených zaměstnanců, tak těch, co spadli do karantény. Největší obavy mám z toho, že se dlouhodobě necestuje za obchodem. Když vezmeme v úvahu, že trvá tři až pět let do prvního setkání s možným zákazníkem do uzavření kontraktu, tak je nevyšší čas obnovit zahraničně obchodní činnost. Řada zahraničních partnerů si navíc začala klást podmínku, že k nim cestující lidé musí být očkování proti koronaviru. Jestli stát urychleně nezačne řešit očkování klíčových pracovníků exportně orientovaných firem obranného průmyslu, tak se státní rozpočet může rozloučit s příjmy plynoucími z našich exportů. A pak nebude mít vláda prostředky na nákup vakcín pro naše občany.

 

Jaký máte vztah ke zbraním, vy osobně? Vlastníte zbrojní průkaz a máte nějakou zbraň?

Nejsem kovářova kobyla, která chodí bosa. Jsem držitelem zbrojního průkazu a mám jak lovecké, tak sportovní zbraně. Právo držet zbraň považuji za jeden z výrazných symbolů svobody a demokracie, a proto s nelibostí sleduji odzbrojovací tendence institucí Evropské unie. Především proto, že obdobné snahy v historii měly výlučně diktátorské režimy. V této souvislosti si dovolím citát George Orwella: „Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala.“ Když občas slyším zasvěcené diskuse rádoby odborníků ohledně nutnosti omezit možnost držet zbraň jen na armády či policie, tak se děsím. V nacistickém Německu se nejdříve zakázalo nosit a držet zbraně Židům, a ve finále zbraně kromě ozbrojených složek směly mít pouze příslušníci SA a SS. Autorem výroku „obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou“ není nikdo jiný než Heinrich Himmler. A přesto obdobné názory občas hlásají i někteří naši politici.

 

Jak vnímáte hegemonii firmy Czechoslovak Group v oblasti dodávek vojenské techniky do AČR, nemůže být závislost AČR na této firmě až příliš riziková pro obranyschopnost ČR?

Czechoslovak Group je jednou z velkých firem českého obranného průmyslu a významný zaměstnavatel. Nicméně si nemyslím, že je hegemonem, který by způsobil naprostou závislost našich ozbrojených sil. Všichni jsme tak trochu vzájemně na sobě závislí. Velké podniky na svých dodavatelích dílů, služeb a energií. A ti zase na tom, že jim jejich odběratel včas zaplatí. Co považuje za mnohem horší riziko, že honba za nejnižší cenou a evropská legislativa vyhnala výrobce řada vstupních komponent do Asie. Pandemie covid ukázala, jak globalizace ohrozila zdraví a životy našich obyvatel, protože se potřebné ochranné pomůcky a další materiál dnes vyrábí převážně v Číně a díky uzavřeným hranicím a nefungující mezinárodní dopravě nebyly v potřebném množství. Stejně by zdraví a životy takovou závislostí na zahraničních dodávkách mohly být ohroženy v případě ozbrojeného konfliktu. V krizi platí pravidlo: „Hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji na konci svého ramene.“

 střelnice

V této souvislosti bych se chtěl ještě zeptat, na veřejnost pronikly informace, že firma Czechoslovak Group nabízí vojenskou techniku do AČR za výrazně vyšší ceny než jiným armádám, zaregistroval jste takové informace, nepovažujete to ze strany Czechoslovak Group jako poněkud nemorální?

Přiznám se, že takové informace jsem nezaregistroval. Stanovení ceny je záležitostí dohody mezi dodavatelem a odběratelem. Ti to musí řešit. U prostředků vydávaných ze státních prostředků existuje veřejná kontrola, kde u vojenských dodávek svoji hraje nezastupitelnou úlohu výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Podporuje AOBP nějakým způsobem vývoj a výzkum zbraní a zbraňových systému u soukromých subjektů?

Výzkum a vývoj v oblasti obranných technologií je naprosto klíčová záležitost nejen pro udržení naší konkurenceschopnosti ve světě. V našich řadách máme čtyři univerzity a několik výzkumně vývojových organizací a dělme vše pro to, by výzkum a vývoj byl na potřebné úrovni. Ale hlavní trumfy, který v této oblasti má v rukách naše vláda, jsou finance do obranného výzkumu a vývoje. V tomto ve srovnání se světem zaostáváme. V žebříčku Světového ekonomického fóra je inovační potenciál českých podniků hodnocen velmi příznivě. O to hůře je ale hodnocena míra státní byrokracie a nedostatečné státní prostředky k využití tohoto potenciálu.

 

Jaké máte plány pro tento rok? Chystáte s AOBP něco nového?

V loňském roce jsme spustili velmi zajímavou mobilní aplikaci, která našim členům umožňuje velmi přehledně sledovat všechny připravované akce k podpoře jejich prodeje, ať už jde o veletrhy, zahraniční mise, semináře, prezentace apod. Ve letošním roce je budeme rozšiřovat i na web s částí, která bude věnována i veřejnosti. Úplně novou věcí, která se nyní tvoří, je virtuální katalog výrobků našich členských firem. A v neposlední řadě máme zajímavý nápad z oblasti virtuální reality. Ale to bych zatím ještě nechtěl prozrazovat.