Co je to flobertka?

osnova

Flobertka je pojem používaný pro střelnou zbraň, určenou pro typ náboje s okrajovým zápalem. Náboje do florbetky mají zápalnou složku v dutém okraji dna nábojnice, z čehož vyplývá, že zbraň má úderník mimo svou osu. Florbetkové náboje se používají zpravidla v ráži 4 nebo 6 mm s maximální energií střely na ústí hlavně do 7,5 J.
Florbetka vychází z příjmení puškaře Louise Floberta.Průřez náboje s okrajovým zápalem (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Flobertka)
1.Projektil
2.Výmetná náplň
3.Nábojnice
4.Zápalná slož

Podmínky k prodeji flobertky

Flobertky jsou nově zařazeny jako zbraně kategorie C-1, zakoupit si je může pouze osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a má místo pobytu na území České republiky. Její nabytí podléhá ohlášení na PČR! Flobertky lze zakoupit na našem e-shopu pouze  s následným osobním vyzvednutím u nás na prodejně v Brně na ulici Jezuitská 5(vyzvednout může pouze osoba na kterou bude zbraň ohlášena). Formulář k Ohlášení  nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-1 obdržíte u nás na prodejně, rádi Vám ho pomůžeme vyplnit, není to nic složitého.

 florbetka

K čemu je flobertka vhodná?

Flobertkové revolvery, které jsou v naší nabídce, mají hladký vývrt a jsou určeny pouze k zábavné rekreační střelbě, nebo nácviku střelby na krátké vzdálenosti, stejně tak, jako je tomu u vzduchovek, které mají v podstatě stejnou či dokonce větší maximální energii střely (u volně prodejných vzduchovek je povolené maximum do 16 J, tedy dvakrát větší).Manipulace s flobertkou

S flobertkou zacházíme stejně jako se skutečnou zbraní, proto přísně dbejte následujících pokynů!

 • Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabitá.
 • Nemiřte na jiné věci, než na které chcete střílet.
 • Než zbraň odložíte, vždy zkontrolujte, zda není nabitá.
 • Zbraň mějte vždy uloženou nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
 • Zbraň nenechávejte nabitou bez dozoru.
 • Před nabitím se přesvědčte, zda není komora a hlaveň nadměrně znečištěna.
 • Používejte pouze továrně vyrobenou munici určenou pro vaši zbraň.
 • Nikdy nemačkejte spoušť, pokud nemíříte na cíl.
 • Před čištěním, převozem a skladováním se přesvědčte, zda není zbraň nabitá.
 • Revolver a munici přechovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

 

Kde se může a nesmí z flobertky střílet

Střelba z flobertky (platí i pro ostatní zbraně kategorie D) je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.


Pokyny pro údržbu flobertky

Rozložení zbraně pro čištění:

 1. Zamiřte do bezpečného prostoru.
 2. Vyklopte válec.
 3. Přesvědčte se, zda nejsou v nábojových komorách náboje.Kdy čistit revolver?

 • po každém použití
 • po každém navlhnutí
 • co nejdříve po střelbě
 • v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rokČištění vývrtu a nábojových komor:

 • Po střelbě prostříkněte vývrt a nábojové komory vhodným čistícím přípravkem a nechte asi 10 minut působit.
 • Podle míry znečištění pak použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny.
 • V případě potřeby postup opakujte.
 • Ostatní části revolveru čistěte suchým hadříkem a použijte opět vhodný čistící přípravek a nezapomeňte, že pravidelná údržba je důležitá!

 

Prohlédnout Flobertky v e-shopu!Flobertkový revolver Zoraki R1 2,5 a 4,5 v ráži 4mm od Atak Arms
Vyznačují se kvalitním zpracováním a odolnou konstrukcí.
Všechny typy revolverů od tohoto výrobce mají hladkou hlaveň bez vývrtu - nelze tedy očekávat takovou přesnost jako u zbraní s drážkovanou hlavní, přesto je však přesnost na kratší vzdálenosti obstojná. Kapacita bubínku – 9 nábojů.
Váha zbraně se pohybuje od 750 do 850 gramů, podle délky hlavně.
Mířidla pevné.