Co je to flobertka?

Flobertka je pojem používaný pro střelnou zbraň, určenou pro typ náboje s okrajovým zápalem. Náboje do florbetky mají zápalnou složku v dutém okraji dna nábojnice, z čehož vyplývá, že zbraň má úderník mimo svou osu. Florbetkové náboje se používají zpravidla v ráži 4 nebo 6 mm s maximální energií střely na ústí hlavně do 7,5 J.
Florbetka vychází z příjmení puškaře Louise Floberta.Průřez náboje s okrajovým zápalem (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Flobertka)
1.Projektil
2.Výmetná náplň
3.Nábojnice
4.Zápalná slož

Podmínky k prodeji flobertky.
Námi nabízené flobertkové revolvery jsou volně prodejné bez nutnosti jakéhokoli povolení, podmínkou je však dosažení věku 18 let!

K čemu je flobertka vhodná?
Flobertkové revolvery, které jsou v naší nabídce, mají hladký vývrt a jsou určeny pouze k zábavné rekreační střelbě, nebo nácviku střelby na krátké vzdálenosti, stejně tak, jako je tomu u vzduchovek, které mají v podstatě stejnou či dokonce větší maximální energii střely (u volně prodejných vzduchovek je povolené maximum do 16 J, tedy dvakrát větší).

Manipulace s flobertkou
S flobertkou zacházíme stejně jako se skutečnou zbraní, proto přísně dbejte následujících pokynů!
Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabitá.
Nemiřte na jiné věci, než na které chcete střílet.
Než zbraň odložíte, vždy zkontrolujte, zda není nabitá.
Zbraň mějte vždy uloženou nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
Zbraň nenechávejte nabitou bez dozoru.
Před nabitím se přesvědčte, zda není komora a hlaveň nadměrně znečištěna.
Používejte pouze továrně vyrobenou munici určenou pro vaši zbraň.
Nikdy nemačkejte spoušť, pokud nemíříte na cíl.
Před čištěním, převozem a skladováním se přesvědčte, zda není zbraň nabitá.
Revolver a munici přechovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Pokyny pro údržbu
Rozložení zbraně pro čištění:
1.Zamiřte do bezpečného prostoru.
2.Vyklopte válec.
3.Přesvědčte se, zda nejsou v nábojových komorách náboje.

Kdy čistit revolver?
po každém použití
po každém navlhnutí
co nejdříve po střelbě
v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok

Čištění vývrtu a nábojových komor:
Po střelbě prostříkněte vývrt a nábojové komory vhodným čistícím přípravkem a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění pak použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte. Ostatní části revolveru čistěte suchým hadříkem a použijte opět vhodný čistící přípravek a nezapomeňte, že pravidelná údržba je důležitá!

 

Prohlédnout Flobertky v e-shopu!Flobertkový revolver Zoraki R1 2,5 a 4,5 v ráži 4mm od Atak Arms
Vyznačují se kvalitním zpracováním a odolnou konstrukcí.
Všechny typy revolverů od tohoto výrobce mají hladkou hlaveň bez vývrtu - nelze tedy očekávat takovou přesnost jako u zbraní s drážkovanou hlavní, přesto je však přesnost na kratší vzdálenosti obstojná. Kapacita bubínku – 9 nábojů.
Váha zbraně se pohybuje od 750 do 850 gramů, podle délky hlavně.
Mířidla pevné.