Jak správně pečovat o zbraně?

osnova

O každou zbraň, kterou vlastníme k sebeobraně, se musíme správně starat – jen tak zajistíme její správnou funkčnost. Zanedbání této péče se nám může v tom nejnevhodnějším okamžiku vymstít. Správnou údržbu nevyžadují jen střelné zbraně, ale také teleskopické obušky, paralyzéry a jiné.

Každý typ zbraně vyžaduje specifickou údržbu, jejíž popis naleznete zpravidla v návodu, proto se zde budeme věnovat obecným zásadám u hlavních druhů zbraní pro sebeobranu, jež naleznete v našem sortimentu.

 

Provádějte pravidelně opakovanou preventivní kontrolu, zda není zbraň poškozená!

 

Teleskopické obušky:

 1. Pravidelně kontrolujte, zda není uvolněná špička teleskopického obušku.
 2. Obušek preventivně čistěte a konzervujte. Pro konzervaci používejte silikonový olej, zároveň však dbejte na to, aby se olej nedostal na žádné styčné plochy kuželů.
 3. Při zvlhnutí obušku za deště jej rozeberte, nechte všechny díly vysušit a proveďte konzervaci silikonovým olejem.
 4. Po kontrole a konzervaci vždy přezkoušejte funkčnost obušku.

obušky

Expanzní zbraně (plynovky):

 1. Zbraň vyčistěte co nejdříve po každém jejím použití, popřípadě po jejím zvlhnutí (například když promoknete při dešti).
 2. I pokud plynovou zbraň dlouhodobě nepoužíváte je potřeba ji nejméně jedenkráte ročně vyčistit.
 3. Vývrt a nábojovou komoru čistíme tak, že je prostříkneme olejem na zbraně, který pak necháme přibližně deset minut působit. Poté použijeme mosazný či štětinový vytěrák (záleží na míře znečištění) a poté vývrt a nábojovou komoru vysušíme bavlněným vytěrákem či hadříkem a zkontrolujeme, zda byly všechny nečistoty odstraněny (v případě potřeby postup opakujeme).
 4. Ostatní součásti pistole vyčistíme suchým hadříkem či štětinovým kartáčkem a použijeme vhodný konzervační olej dle potřeby.
 5. Konzervaci provádíme vhodným konzervačním prostředkem, ale nesmíme zapomenout, že před střelbou musíme vývrt vytřít do sucha.
 6. Nesmíme zapomenout, že každá expanzní zbraň se při používání zanáší zplodinami více než zbraň kulová, proto údržbě musíme věnovat maximální péči, abychom zajistili její správnou funkci!

Paralyzér:

 1. Skladujte paralyzér v suchém prostředí.
 2. Provádějte pravidelně kontrolu baterie (baterií).
 3. Než vyrazíte do míst, kde předpokládáte použití paralyzéru, či na začátku směny, pokud jej používáte při profesi, zkontrolujte, zda je paralyzér funkční.

paralyzer

Obranné spreje:

 1. Zkontrolujte, zda u obranného spreje neuplynula expirační doba.
 2. Překontrolujte, zda je pojistka spreje funkční a v pořádku.
 3. Prohlédněte, zda sprej nejeví známky mechanického poškození (např. když Vám spadne na zem taška, ve které máte sprej uložen).

obranné spreje