Skryté nošení zbraně? Jaké má pravidla?

Neznalost zákona neomlouvá. Věta, která může znít jako klišé, v případě držení a nošení zbraní má ale velkou váhu. Česká legislativa klade na držitele legálních zbraní velké nároky a řadu povinností, které musí splňovat jak u zkoušek, tak po jejich úspěšném absolvování.

 https://cdn.myshoptet.com/usr/www.army-store.net/user/shop/big/12472-2_velcro-insert-pouzdro-helikon-tex-na-pistoli-coyote-2.jpg?60a56442

Kategorie zbraní

Podmínky nošení a držení zbraní se liší dle jejího typu. Typy zbraní jsou zákonem kategoricky rozdělena a mají tak svá jasná specifika.

 

Kategorie A

Tzv. „zakázané zbraně“, které nejsou určeny pro běžné užívání a ochranu života. Tato kategorie umožňuje nošení a držení zbraní pouze pro výjimečné případy na konkrétní časové období. Řadí se mezi ně například plynové a vojenské zbraně, či nástrahová zařízení. Výjimky pro nošení a držení zbraní uděluje policejní orgán.

 

Kategorie B

Nazývané také „zbraně podléhající povolení“ může držet a nosit zbraň jakákoliv osoba, jež je držitelem zbrojního průkazu či zbrojní licence. K povolení nošení zbraně, musí držitel zbraň ještě navíc zaregistrovat. Žadatel musí do žádosti o vydání povolení uvést důvod pro jeho vydání. Důvodem pro získání povolení může být ochrana majetku či osob, lovecká, či sběratelská činnost.

 gun-3540785_1280

Kategorie C

Do zmíněné kategorie se řadí zbraně podléhající pouze ohlášení. K nabytí zbraně do vlastnictví se vyjma předložení zbrojního průkazu, či zbrojní licence, již nevyžaduje doložení dalších dokumentů.

 

Kategorie D

Skupina zbraní nepodléhajících registraci, které může nabývat do vlastnictví, držet a nosit svéprávná fyzická osoba starší 18 let, popř. právnická osoba. Do této kategorie se řadí volně prodejné vzduchovky, předovky, znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie.

 

Podmínky pro skryté nošení zbraně

Výše uvedené kategorie mají rozdílná specifika pro držení zbraní, avšak jedno mají společné - u všech platí podmínka skrytého nošení. Zákon přesně nedefinuje pojem „skryté nošení zbraně“, nicméně je tento pojem vykládán jako „zákaz viditelného nošení“. V praxi to znamená, že zbraň musí být skrytá kompletně celá! Nestačí ani, pokud je zbraň uložena, byť ve speciálním pouzdře, pokud ji pouzdro nezakrývá celou. A to i v případě, že se nacházíte například ve vlastním automobilu.

Při představě, že je zbraň viditelná pro okolí, může nastat ze strany veřejnosti velice snadno panika a strach o svou bezpečnost.

Osoby nosící zbraň tak nejčastěji nosí zbraň ve speciálním pouzdru pod oblečením, ať už pod sakem, kalhoty, či v batohu nebo v kabelce.

U výběru pouzdra je nutné zohlednit nejen typ zbraně, ale také místo na těle, kde budete chtít zbraň nosit, materiál a pojistku na pouzdro. Z praktických důvodů je nejčastěji užívané pouzdro opaskové.

 

Nejčastější chyby při nošení zbraně

Nesprávně skrytá zbraň proto bývá stále nejčastější chybou, které se držitelé zbraní dopouštějí. Nejčastěji tak bývá kvůli nevhodně zvolenému oblečení, které zbraň dostatečně nezakryje, popřípadě se pod nevhodným či průsvitným oděvem rýsuje její silueta.

Koupě levného pouzdra je dalším častou chybou. Najdou se tací, kteří se snaží na pouzdře ušetřit. Výsledek je pouze ten, že pouzdro nesedne, nedrží na těle tak, jak by mělo a vy jste tak vystavování neustálým kontrolováním, zda se zbraň nachází na správném místě.

Nadměrné kontrole zbraně zabráníte také tím, že se rozhodnete nosit zbraň pravidelně. Na její existenci si zvyknete a stane se tak vaší přirozenou součástí.