Tip na výlet: Muzeum na demarkační linii v Rokycanech

Vojenské Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní muzeum v České republice, jehož zakladatelem a zároveň provozovatelem je Nadace pozemního vojska Armády České republiky. Krásnou zajímavostí je, že muzeum bylo slavnostně otevřeno na Den veteránů v Rokycanech dne 11. 11. 1997 v čase ukončení první světové války, tedy v 11 hodin a 11 minut.

 

Vnější expozice a Naučná stezka

Ve vnější expozici můžeme najít pojízdnou vojenskou techniku, která je v plně funkčním stavu. Díky tomu je tato technika vystavována a využívaná při nejrůznějších vojensko-historických akcích po celé ČR, ale je často také vídána ve válečných filmech, jakými jsou například Kolja, Obecná škola, Lidice a mnoho dalších. Kromě toho je zde i Naučná stezka československého stálého opevnění a „Železné opony“ – ta prochází celým areálem muzea a skrývá v sobě jak předválečná, tak i novodobá opevnění a zajišťuje přístupnost všech objektů pro volné prohlídky návštěvníků.

Vnitřní expozice

Vnitřní expozice muzea návštěvníkům poskytne nejen expozice výzbroje a výstroje jednotlivých armád, ale i spoustu přichystaných diorám, které návštěvníka provedou vývojem událostí od roku 1918 do května 1945. Díky trojrozměrným exponátům a multimediálních expozic zde návštěvník zažije budování pohraničního opevnění, přepadení na hranicích a mnoho dalších událostí z československé válečné historie. Od roku 2015 je část vnitřní expozice věnována památce parašutisty z nedaleké obce Břasy Jiřího Potůčka – Tolara, který se podílel na navázání a udržování radiotelegrafického spojení v období II. světové války. Díky němu a vysílačce Libuše se tak okupovaná vlast mohla spojit s exilovou vládou sídlící v Londýně. Tato část je tak věnována jeho životu, výcviku a práci až do jeho zastřelení roku 1942.

Pro koho je muzeum určeno?

Muzeum je otevřeno naprosto všem, ať už návštěvník jeví zájem o vojenskou techniku či historii, tak i pro naprostého laika, který se chce něco nového dozvědět. Je otevřeno všem, kteří na historii nechtějí zapomenout, chtějí si ji připomínat a nejlépe se z ní i poučit. Vnější i vnitřní expozice zaujme určitě jak děti, tak i dospělé. Je volně přístupné rodinám, ale na prohlídku se mohou domluvit jak tábor, tak i školy, pro které má muzeum připravené výukové interaktivní prohlídky s pracovními listy a doprovodné programy. 

Pro návštěvníky je zdarma k dispozici selfiepoint a také hlasový průvodce. Otevřeno je o prázdninách každý den až do konec srpna vždy od 9,00 hod. do 17,00 hod. V září o víkendech.