Vojenské povely - v čestině, angličině i němčině

Znáte vojenské povely? Přinášíme pro vás přehledného průvodce vojenskými povely v různých jazycích.

 

Vojenské povely v češtině
Pozor!
Pohov!
Volno!
Rozchod!
Vpravo vbok!
Vlevo vbok!
Čelem vzad!
Vpravo hled'!
Vlevo hled'!
Pochodem vchod!
Zastavit st6t!
Nastoupit!
Nalevo vyrovnat!
K poct6 zbrail!
Bodaky nasadit!
Zásobníky vyjmout!
Nabijet!
Vybijet!
K zemi!
Motory nastartovat!
Motory zastavit!
Palbu zastavit!
V zástup vchod!
...pal!
Na můj povel (před pokynem Pal!)
Přímo hleď'!

 

Vojenské povely v angličtině
Attention!
At ease!
Rest!
Dismiss! Fall out!
Right face!
Left face!
About turn! About face! Eyes right!
Eyes left!
Forward march!
... halt!
Fall in!
Dress left!
Present arms!
Fix bayonets!
Withdraw magazines! Load!
Unload!
Down!
Start engines!
Stop engines!
Cease firing!
... column march!
... firer !
At my command!
Eyes front!

 

Vojenské povely v němčině
bodák do pochvy! - Fällt das Bajonett!
bodák skryj! - Bajonett ab !
bodák vztyč ! - Bajonett auf !
cíl! - Ziel!
čelem vzad ! -  Kehrt euch !
družstvo, pochodem zpět! - Glied rückwärts marsch!
družstvo zastavit!-stát! - Glied halt!
hledí normál! - Aufsatz normál!
k modlitbě ! - Zum Gebet!
k noze zbraň!-  Beim Fuß!
k salvě! připravit! - General de charge! Fertig!
k zemi ! - Nieder !
kleknout! - Kniet!
končit! - Einstellen!
na místě!  - Ohne schritt!
na rámě zbraň - Schultert!
nabíjet! - Laden!
náboje skryj! - Patronen versorgen!
odchod! - Abtreten!
odlož zbraň! - Setzt ab!
připravit !, k líci zbraň! -  An !
pal ! - Feuer !, Schießen!
plný krok!  - Voller Schritt!
pochodem chod! - Marschieren Marsch !
poklusem! - Laufschritt!
pozor - ! Habt acht! slangově hapták
pohov - ! Ruht !
přímo vpřed! - Gardaus!
sednout! - Setzen!
smeknout! - Kappe ab!
směr! - Direktion!
stejný krok! - Gleicher Schritt!
stůj! - Halt!
špatně! - Herstellt!
v ponos zbraň! - In die Balanz!